תקנון הזמנה אונליין

תקנון הזמנה אונליין - קרמל

עדכון אחרון: 11.11.19

תקנון אתר קרמל הינו הסכם בינך לבין חברת ניסימדיה פתרונות אינטרנט בע"מ, מפעילת אתר "קרמל".
תקנון הזמנות בפורטל קרמל מהווה תוספת לתקנון תנאי השימוש הכלל באתר אותו ניתן לקרוא ע"י הקלקה כאן.

ברגע גלישתך באתר וביצוע הזמנות אונליין דרך האתר, הינך כפוף לתנאים ולכל הכתוב בהסכם זה. אם אינך מסכים לתקנון הזמנות זה, אל תזמין דרך האתר. יש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.

התקנון כתוב, מטעמי נוחות, בלשון זכר אך הוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד.

שימוש כללי במערכת ההזמנות באתר

1. פורטל קרמל מספק שירות הזמנות אינטרנטי אונליין במגוון תחומים: הפעלות, אירועים, אטרקציות ועוד.
2. באתר מגוון הצעות להזמנות שעודכנו על ידי הספקים, חלקן בדרישה לתשלום מלא אונליין וחלקן בדרישה לתשלום מקדמה בלבד דרך האתר ואת היתרה ביום האירוע.
3. למען הסר ספק, פורטל קרמל וחברת ניסימדיה פתרונות אינטרנט בע"מ אינה מספקת שום שירות בעצמה, לא מחזיקה באטרקציות/הפעלות/מתחמים. בפורטל מתפרסמים ספקים המספקים את כלל המוצע באתר.
4. לא יתקבלו תלונות בגין טיב השירות, איכותו, אורכו, תוכנו, איחורים וכו' לפורטל קרמל, אלא לספק בלבד.
5. ברגע ביצוע הזמנה הינך מאשר כי אתה מעל גיל 18, כשיר וזכאי לבצע רכישות אונליין.

זכאות לשימוש במערכת ההזמנות

-------------------
1. על מנת לבצע הזמנות במערכת האתר, הינך מאשר כי אתה מעל גיל 18, בעל תעודת זהות ישראלית ובעל כרטיס אשראי אישי ותקף.
2. המערכת זכאית למנוע ממך את ביצוע ההזמנה, מכל סיבה, מסיבות השמורות עימה.
3. השימוש במערכת ההזמנות ישלל במידי במידה ויימצא שימוש לרעה במערכת האתר, אם בוצעה הפרה מהותית או נגרמה פגיעה במערכת האתר, בחברה או בספקים השונים.

היעדר אחריות

1. פורטל קרמל מהווה פלטפורמה אינטרנטית בלבד, לפרסום וקידום ספקים, בעלי מקצוע, מקומות ואטרקציות.
2. הספק הינו האחראי הבלעדי לעסקה. פורטל קרמל אינו אחראי על טיב השירות, האיכות והתוכן. התכנים והתמונות בדפי הפרסום באחריות הספקים בלבד.
3. לא תתקבל כל תלונה או פגיעה, הן בצורה ישירה והן באופן עקיף, בין אם בלקוחות פרטיים, עסקיים או בצד שלישי, ולא משנה מהות התלונה או הפגיעה.
4. כל תלונה/תביעה, במידה ותתקבל כזו, תועבר בצורה אוטומטית לאחריות ולטיפול הספק האחראי לעסקה. שימוש במערכת ההזמנות מאשר כי הינך מסכים ומאשר זאת.
5. ההצעות המתפרסמות באתר הינן באחריות הספק בלבד, הועלו ע"פ דרישתו ומתבצעות על ידו. אין אנו יודעים דבר על טיבן, איכותן ועצם זה שהן באתר אינו מהווה המלצה או דעה של החברה על הספקים המפורסמים.

מדיניות פרטיות

הגולש המשתמש באתר, בין אם מבצע הזמנות וגם אם לאו, מודע לכך שכל המידע העובר במערכות האתר הינו חשוף למערכת האתר ולספק המזמין.
לא יתקבלו כל תלונות לגבי פרטיות ובכללם גישה למספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'.
מערכת האתר משתמשת בעוגיות cookies ובאמצעותן גם מבצעת קידום מכירות, איסוף נתונים, פרסומים ועוד. בעת השימוש באתר, הגולש מודע לכך ומאשר זאת.

שיפוי ושחרור

מבצע ההזמנה באתר מאשר ומודע לכך כי אם יגרום לנזקים למערכת האתר ו/או הוצאות מכל סוג, הכוללות הוצאות שכר טרחת עורך דין, הוא אחראי לשפות את פורטל קרמל על כך.
הגולש משחרר את פורטל קרמל מכל תלונה/תביעה/דרישה/חבות או כל דבר אחר, הקשור לפעילות הספק, תוכן/אורך/איכות ההאירוע, לרבות כשל של הספק ואף אי הגעה או אי קיום/קבלת הכתוב בשובר ההזמנה.

ביטול הסכמים

פורטל קרמל רשאי לבטל הסכמים והזמנות שבוצעו, תוך זמן סביר, מכל סיבה, ע"פ שיקולו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב למסור על כך הודעה או פיצוי..

הגבלת אחריות

פורטל קרמל לא ישא באחריות בשום צורה ודרך בנוגע להזמנות שבוצעו דרך האתר.
אין אנו אחראיים על כל נזק/הפסד/אובדן/תקלה/בעיה שנוצרה או נגרמה, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.
החבות והאחריות המקסימלית של פורטל קרמל לא תהיה גבוהה מעלות המקדמה/התשלום שבוצע דרך מערכת האתר בלבד.

השוברים

כלל השוברים המוצעים בפורטל קרמל הינם שוברים שנועדו לקידום מכירות. אין אנו מתחייבים למחירים הטובים ביותר או מתחייבים לדבר.
יתכן כי ניתן להשיג שוברים אלו דרך הספק ישירות בתנאים ובמחירים אחרים והאחריות לבדיקה מקיפה על כך הינה על הגולש בלבד.
רכישת השובר מתבצעת לאחר הרשמה לאתר ע"י תשלום באשראי. את השובר ניתן להדפיס בעמוד "ההזמנות שלי" בחלקו העליון של האתר.
פירוט ההצעה המוזמנת מפורטל בשובר כולל האותיות הקטנות אותן הזין הספק, בתוספת הערות/התניות של פורטל קרמל.

רישום באתר

הרישום באתר הינו חינמי לחלוטין ומכיל מספר פרטים אישיים, בניהם שם מלא, כתובת אימייל, סיסמא ועוד.
בעת הזנת פרטים אלו הינך מאשר כי הפרטים שמסרת נתונים, אמיתיים ומעודכנים.
פרטים כוזבים שיגרמו לנזקים, מכל סוג, הן לפורטל קרמל והן לספק, מזכות את קרמל ביכולת להגיש תביעה ולדרוש הוצאות מקיפות, כולל נזקים, דרישה לתיקון העוול, פיצוי ותשלום שכר טרחה לעורכי הדין.

תשלום וקבלה

התשלום מתבצע באתר ע"י חיוב כרטיס אשראי בתשלום אחד בלבד.
לאחר ביצוע התשלום תשלח קבלה לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה הגולש הזין בעת ההרשמה לאתר.
ביצוע תשלום אינו מהווה אישור לקיום העסקה, אלא חיווי "מאושר" מצד הספק שיתקבל בהודעת SMS.
מערכת פורטל קרמל שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה בכל עת, מכל סיבה, כפי שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה תעשה אך ורק ע"י פניה לשירות הלקוחות של פורטל קרמל, בימים ובשעות הפעילות, בצירוף פניה כתובה לכתובת האימייל של המערכת - us@karamel.co.il.
ביטול עסקה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

הערות בנוגע לביטול עסקה:

ביטול הזמנה עד 48 שעות ממועד הביצוע שלה ובתנאי שהאירוע במועד שגדול משני ימי עסקים מרגע ההזמנה הינו בזיכוי מלא של הסכום ששולם, ישירות לכרטיס האשראי.
ביטול הזמנה לאחר 48 שעות ממועד הביצוע שלה ועד ל14 יום ממועד ההזמנה ובתנאי שמועד האירוע אינו בשני ימי העסקים הבאים, הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').
ביטול הזמנה לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה ו/או מתחת לשני ימי עסקים ממועד האירוע תחויב בעלות המקדמה ששולמה במערכת האתר, ללא זכאות להחזרים.

מדיניות ביטול עסקה על ידי פורטל קרמל

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל עסקה מכל סיבה ובכל מועד, ללא צורך בהסברים, כפי שתראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובפרט במידה ויתברר כי נפלה טעות בעת הזנת השוברים למערכת, במידה והזמנת השובר נעשתה בדרך לא חוקית/מוסרית/סבירה, במקרה של מלחמה/כח עליון/פעולות איבה/טרור וכו'.

מדיניות מימוש השוברים/ההזמנות

השוברים הינם לעסקאות חדשות הלבד.
השובר הינו חד פעמי ולא ניתן להעברה.
אין כפל מבצעים, לא יתקבלו שימוש במספר שוברים באותו האירוע.
לא ניתן לשלם חובות קודמים באמצעות שוברים.
פורטל קרמל אינו אחראי לשוברים אבודים או שמומשו שלא ע"י מזמין השובר.
השובר תקף בהתאם לאותיות הקטנות ובהתאם לתוקף המופיע עליו.
במידה והשובר ינוצל באופן פוגעני או בלתי סביר, רשאי פורטל קרמל וכמוהו גם הספק, לבטל את השובר במידי.
שובר שלא מומש ועבר תוקפו, לא יזכה את רוכשו בפיצוי/תשלום, מכל מין וסוג.
במידה ולא צוין תוקף לשובר, מוסכם כי תוקפו הינו 6 חודשים ממועד ההזמנה.
מוסכם וידוע כי החשבונית שתתקבל ובאחריות פורטל קרמל הינה עבור המקדמה המשולמת דרכה בלבד. חשבונית עבור היתרה תתקבל מהספק ביום האירוע.
לא ניתן להמיר את השובר לזיכוי כספי.
הזמנת שוברים וביצוע אירוע/הגעה למתחם הינם על בסיס מקום פנוי, בתיאום מראש מול הספק.
אין פורטל קרמל אחראי על הכתוב בשוברים, הספקת המוצג בהם, איכות המוצר וכו'.

האותיות קטנות

תנאים אלו מתקיימים ובלבד שאין משהו שנכתב אחרת בעמוד הספק שסותר זאת:
- ההזמנה הינה למימוש חד פעמי.
- אין כפל מבצעים, אלא אם נכתב בצורה מפורשת בעמוד הפרסומי של הספק.
- יש לתאם מראש עם ספק העסקה את קיום העסקה, את המועד ואת הכתובת המדויקים.
- הזמנה שלא תמושש לא תזכה בהחזר, מלבד המפורט במדיניות הביטולים של האתר.

מדיניות אספקה ושירות

כלל ההזמנות המבוצעות דרך פורטל קרמל הינן באחריות בלעדית של הספקים המפרסמים ו/או מופיעים באתר, המספקים בפועל של השירותים המוצעים.
תנסי העסקה מפורטים בכל עמוד פרסומי, בתנאי ההצעה ובאותיות הקטנות. אלו הם התנאים הבלעדיים שיחולו על העסקה.
כל תלונה במידה ותתקבל, תועבר אוטומטית לידי הספק והוא האחראי הבלעדי לה.

אחריות בית העסק

הספקים המופיעים באתר הינם האחראיים הבלעדיים לכל תלונה/תביעה שתתקבל ולכל נזק שיגרם, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, ללקוחות הישירים ולצד ג'.
הספק/בית העסק הינו האחראי הבלעדי לכל דרישה, חבות, פגיעה, נזקים וכו'.
בעת הזמנת שוברים דרך האתר הינך משחרר את פורטל קרמל מכל תלונה/תביעה ומכל סיבה - דרישה, חבות, פגיעה, נזקים ועוד.
פורטל קרמל אינו מהווה צד לעסקה ולא ישא בכל אחריות נזיקית ו/או פלילית כתוצאה מכל פעילות, פרסומים שונים או הזמנות שבוצעו במערכת האתר.

יישוב מחלוקות

כל מחלוקת משפטית הקשורה לשימוש באתר ו/או לשירות תידון בבית המשפט המוסמך בחיפה/קריות בלבד. המשפט והדין הישראלי יהיו הדין שיחול על הסכם זה בלבד. הגולש מסכים ומאשר בזאת כי קרא ומוכן להיות מחויב על ידי התנאים המפורטים בהסכם זה ובמדיניות השמירה על הפרטיות של החברה.

הודעה

אנו שומרים על הזכות לשנות ולעדכן מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מלקוחותינו, ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את האופן בו אנו אוספים ומוסרים מידע, שאף הוא עשוי להשתנות מפעם לפעם. אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא אל תגלוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות נתונה לשינוי ע"י קרמל ככל שיידרש מעת לעת. השינוי יכנס לתוקף מיד בסמוך למתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של הסכם זה באתר.

לכל שאלה או בעיה, ניתן ליצור קשר בטופס יצירת הקשר. תודה ובהצלחה, "קרמל".

סרגל נגישות
למידע נוסף ועדכונים בסרגל הנגישות:
צרו איתנו קשר